شرایط اقساط:

حداقل سفارش طبق جدول زیر می باشد و مشتری طبق نیاز خودروی خود میتواند یکی از گزینه های زیر را انتخاب نماید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

مبلغ سفارش (به ریال)پیش پرداختتعداد اقساطکارمزد
از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰ درصد سفارش۱ فقره چک یک ماههبدون کارمزد
از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰ درصد سفارش۲ فقره چک یک ماهه۲ درصد کارمزد
از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰ درصد سفارش۳ فقره چک یک ماهه۲ درصد کارمزد