انواع شیلنگ و لوله

انواع شیلنگ و لوله و متلقات آن، مجموعه ای از قطعات هستند؛

که محلولها، مایع (آب)، یا روغن را در داخل موتور و گیربکس و یا رادیاتور خودرو به گردش در می آوردند.

لازم به ذکر است که برخی از استاد کارهای و تعمیرکاران خودرو به شیلنگ بالا و پایین رادیاتور جنت بالا و پایین می گویند.

روغن مانع از بین رفتن قطعات موتور و گیربکس-در اثر اصطکاک و گرمای احتراق داخل موتور- می شود.

لذا فرسایش و ترکهای ریزی و نشتی در لوله و شیلنگ ها باعث می شود؛

عملکرد آنها ضعیف شود و در نتیجه خرابی یکی از اجزای خودرو می گردد.

مصرف شیلنگها بیشتر برای آب مورد استفاده قرار میگیرد و نارسایی آب به داخل موتور باعث خرابی قطعات موتوری خودرو خواهد شد.

لوله های رفت و برگشت روغن ترمز که مایع روغن ترمز را به سیلندر ترمز مرساند و با کمک کالیپرها خودرو متوقف می شود.

در فروشگاه 30part.ir انواع شیلنگ و لوله و یا متعلقات وابسته به آنها با مناسبت ترین کیفیت عرضه می گردد.

نمایش 1–12 از 56 نتیجه

سه راهی آب ورودی رادیاتور برلیانس-H320-HC3-H330

386,880 تومان

شیلنگ آب جلویی سانروف برلیانس-H320-HC3-H330

109,368 تومان

شیلنگ آب عقبی سانروف برلیانس-H320-HC3-H330

109,368 تومان

شیلنگ برگشت بخارات بنزین از کنیستر آریو-S300

145,824 تومان

شیلنگ برگشت بخارات بنزین به باک برلیانس-H320-HC3-H330

416,640 تومان

شیلنگ برگشت روغن موتور برلیانس-H330-H320-HC3-H230-H220

شیلنگ پایین رادیاتور برلیانس-H330-H320-HC3

481,740 تومان

شیلنگ ترمز جلو چپ برلیانس-H230-H220

1,075,452 تومان

شیلنگ ترمز جلو راست برلیانس-H230-H220

1,075,452 تومان

شیلنگ ترمز چرخ جلو چپ آریو-S300

976,500 تومان

شیلنگ ترمز چرخ جلو راست آریو-S300

976,500 تومان

شیلنگ ترمز چرخ عقب آریو-S300

286,440 تومان