لوازم یدکی بدنه قفل و چراغ آریو:

لوازم یدکی بدنه قفل و چراغ آریو شامل قطعات فلزی دور تا دور خودرو از جمله سپر و چراغهای بیرونی خودرو میشود.

که در معرض دیدی افراد خارج از خودرو قرار میگیرد و به ظاهر خودرو جلوه ای ویژه میدهد.

خودروسازان جهانی برای سبک و برند مورد استفاده در خودروهای تولیدی خود برنامه ای دراز مدت تهیه می کنند.

که نشان دهنده هویت و شخصیت خودرو در هر مکان می باشد.

و منظور از قفل تمامی قفلهایی است که در خودرو بکار رفته و از خروج سرنشینان در هنگام حرکت خودرو محافظت می کند.

لذا این گروه از قطعات شامل لوازم زیادی میشود.

  • تمام شده
    چراغ مه شكن جلو راست آریو S300
  • سپر جلو خام آریو S300 سپر جلو خام آریو S300
  • چراغ جلو راست آریو S300 چراغ جلو راست طرح اصلی آریو S300
  • چراغ عقب راست روی گلگیر آریو S300
  • چراغ مه شکن جلو چپ آریو S300
  • تمام شده
  • چراغ جلو راست آریو S300 چراغ جلو چپ آریو S300
  • تمام شده