لوازم یدکی سوخت رسانی و اگزوز مگان:

لوازم یدکی سوخت رسانی و اگزوز مگان دو مقوله ای مجزا هستند. ولی کاملا با هم در ارتباط اند.

سیستم سوحت رسانی: سوخت از باک بنزین توسط پمپ بنزین و لوله های انتقال به سوخت پاش یا انژکتور میرسد. و سپس به سیلندر موتور تزریق می گردد.

اجزاء سیستم سوخت رسانی:

باک بنزین، پمپ بنزین، فیلتر بنزین، دریچه گاز، لوله های انتقال سوخت، انژکتورها، کنیستر بنزین.

سیستم اگزوز و خروج دود: بعد از اینکه سوخت در محفظه احتراق منفجر گردید. ناخالصی آن توسط لوله های اگزوز از خودرو خارج می شود.

اجزاء سیستم اگزوز:

کاتاییست، منیفولد دود، واشر منیفولد، انواع واشر اگزوز، گلوئی اگزوز، منبع وسط اگزوز، منیع انتهایی اگزوز، لوله های رابط اگزوز.


Fatal error: Out of memory (allocated 180879360) (tried to allocate 32768 bytes) in /home3/partir/public_html/wp-content/plugins/prdctfltr/templates/getright.php on line 110