لوازم یدکی بدنه قفل و چراغ ساندرو:

لوازم یدکی بدنه قفل و چراغ ساندرو شامل قطعات فلزی دور تا دور خودرو از جمله سپر و چراغ های بیرونی خودرو میشود.

که در معرض دیدی افراد خارج از خودرو قرار میگیرد و به ظاهر خودرو جلوه ای ویژه میدهد.

خودرو سازان جهانی برای سبک و برند مورد استفاده در خودروهای تولیدی خود برنامه ای دراز مدت تهیه می کنند.

که نشان دهنده هویت و شخصیت خودرو در هر مکان می باشد.

و منظور از قفل تمامی قفل هایی است که در خودرو بکار رفته و از خروج سرنشینان در هنگام حرکت خودرو محافظت می کند.

لذا این گروه از قطعات شامل لوازم زیادی میشود.