تزئینات داخلی و خارجی ساندرو:

تزئینات داخلی و خارجی ساندرو در این سر فصل شامل تمامی قطعاتی می باشد که:

به زیبایی خودرو کمک کرده و نبود آن میتواند خریدار را از خرید خود منصرف کند.

امکانات و تجهیزات در دسترس راننده در داخل کابین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لذا سازندگان خودرو در هر کلاس آنرا مزیت نسبی خود در تبلیغات و تیزرهای تلویزیونی مطرح میکنند.

طراحان خودرو برای هر سبک زندگی مشتریان خود طراحی بیرونی ویژه ای را در نظر گرفته اند.

که همین امر باعث شده جذابیت بیشتری برای مصرف کنندگان بوجود آورد.

لازم به ذکر است که قطعاتی مثل سپر و تجهیزات روی سپر شامل این دسته از قطعات نمیباشد.


Fatal error: Out of memory (allocated 172490752) (tried to allocate 32768 bytes) in /home3/partir/public_html/wp-content/plugins/prdctfltr/templates/getright.php on line 110