لوازم یدکی بدنه قفل و چراغ تندر 90:

لوازم یدکی بدنه قفل و چراغ تندر 90 شامل قطعات فلزی دور تا دور خودرو از جمله سپر و چراغهای بیرونی خودرو میشود.

که در معرض دیدی افراد خارج از خودرو قرار میگیرد و به ظاهر خودرو جلوه ای ویژه میدهد.

خودروسازان جهانی برای سبک و برند مورد استفاده در خودروهای تولیدی خود برنامه ای دراز مدت تهیه می کنند.

که نشان دهنده هویت و شخصیت خودرو در هر مکان می باشد.

و منظور از قفل تمامی قفلهایی است که در خودرو بکار رفته و از خروج سرنشینان در هنگام حرکت خودرو محافظت می کند.

لذا این گروه از قطعات شامل لوازم زیادی میشود.


Fatal error: Out of memory (allocated 180879360) (tried to allocate 32768 bytes) in /home3/partir/public_html/wp-content/plugins/prdctfltr/templates/getright.php on line 110