لوازم یدکی سوخت رسانی و اگزوز برلیانس HC3:

لوازم یدکی سوخت رسانی و اگزوز برلیانس HC3 دو مقوله ای مجزا هستند. ولی کاملا با هم در ارتباط اند.

سیستم سوحت رسانی: سوخت از باک بنزین توسط پمپ بنزین و لوله های انتقال به سوخت پاش یا انژکتور میرسد. و سپس به سیلندر موتور تزریق می گردد.

اجزاء سیستم سوخت رسانی:

باک بنزین، پمپ بنزین، فیلتر بنزین، دریچه گاز، لوله های انتقال سوخت، انژکتورها، کنیستر بنزین.

سیستم اگزوز و خروج دود: بعد از اینکه سوخت در محفظه احتراق منفجر گردید. ناخالصی آن توسط لوله های اگزوز از خودرو خارج می شود.

اجزاء سیستم اگزوز:

کاتاییست، منیفولد دود، واشر منیفولد، انواع واشر اگزوز، گلوئی اگزوز، منبع وسط اگزوز، منیع انتهایی اگزوز، لوله های رابط اگزوز.