لوازم یدکی برقی و الکتریکی برلیانس H330:

لوازم یدکی برقی و الکتریکی برلیانس H330 را در این گروه قرار دادیم.

ولی لازم به ذکر است این لوازم شامل کلیه سیم کشی های داخل موتور و اتاق می باشد.

سیم کشی چراغ های جلو و عقب نیز در این گروه قرار دارد.

انواع و سنسور های مرتبط با سیم کشی و انواع لامپ های مورد مصرف در خودرو در این گروه قرار دارند.

سیم کشی خودرو به دلیل اینکه مستقیما با ایمنی سرنشینان خودرو در ارتباط است بسیار مهم می باشد.

زیرا در صورت بروز کوچکترین اتصالی در سیم کشی منجر به آتش گرفتن خودرو می شود. و جان سرنشینان آن به مخاطره می اندازد.