02133978733 09912909592

بایگانی‌های سیستم سوخت رسانی و اگزوز برلیانس H320 - 30part فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی خودرو

لوازم یدکی سوخت رسانی و اگزوز برلیانس H320:
لوازم یدکی سوخت رسانی و اگزوز برلیانس H320 دو مقوله ای مجزا هستند. ولی کاملا با هم در ارتباط اند.
سیستم سوحت رسانی: سوخت از باک بنزین توسط پمپ بنزین و لوله های انتقال به سوخت پاش یا انژکتور میرسد. و سپس به سیلندر موتور تزریق می گردد.
اجزاء سیستم سوخت رسانی:
باک بنزین، پمپ بنزین، فیلتر بنزین، دریچه گاز، لوله های انتقال سوخت، انژکتورها، کنیستر بنزین.
سیستم اگزوز و خروج دود: بعد از اینکه سوخت در محفظه احتراق منفجر گردید. ناخالصی آن توسط لوله های اگزوز از خودرو خارج می شود.
اجزاء سیستم اگزوز:
کاتاییست، منیفولد دود، واشر منیفولد، انواع واشر اگزوز، گلوئی اگزوز، منبع وسط اگزوز، منیع انتهایی اگزوز، لوله های رابط اگزوز.

پشتیبانی در واتس آپ
ارسال پیام در واتس آپ