تصویر ثابت

تزئینات داخلی و خارجی برلیانس H230:

منظور از تزئینات داخلی و خارجی برلیانس H230 در این سر فصل شامل تمامی قطعاتی می باشد که:

به زیبایی خودرو کمک کرده و نبود آن میتواند خریدار را از خرید خود منصرف کند.

امکانات و تجهیزات در دسترس راننده در داخل کابین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لذا سازندگان خودرو در هر کلاس آنرا مزیت نسیبی خود در تبلیغات و تیزرهای تلویزیونی مطرح میکنند.

طرحان خودرو برای هر سبک زندگی مشتریان خود طراحی بیرونی ویژه ای را در نظر گرفته اند.

که همین امر باعث شده جذابیتی بیشتری برای مصرف کنندگان بوجود آورد.

لازم به ذکر است که قطعاتی مثل سپر و تجهیزات روی سپر شامل این دسته از قطعات نمیباشد.