وارداتی اصلی-برلیانس

منطور از واژه وارداتی اصلی-برلیانس قطعاتی است که متسقیما از شرکت برلیانس وارد شده

و یا از یکی از تامین کنندگان خط تولید در شرکت مادر یعنی برلیانس موتورز خریداری شده

و وارد کشور گردیده است.

پس قطعه ارجینال (وارداتی اصلی) محسوب میشود

و از نظر کیفیت در سطح استانداردهای جهانی می باشد

و همانند قطعه ای است که در خط تولید بر روی خودرو نصب شده است

و به همان اندازه کارکرد خواهد داشت.

قطعات وراداتی به سه دسته تقسیم می شوند قطعاتی که عبارتتد از:

1- دسته اول قطعاتی است که در بسته بندی خود شرکت مادر وارد شده

و به اصطلاح اورجینال می باشند و با نام OE در بازار شناخته میشوند.

2-دسته دوم قطعاتی است که از کشور سازنده خودرو وارد می شوند

و از نظر کیفی و قیمتی یک رتبه از دسته اول پایین تر می باشند

و در بازار به نام قطعات OEM شناخته می شوند

3- دسته سوم قطعاتی هستند که در کشور سازنده خودرو وارد می شوند

ولی تحت نظار شرکت مادر نمی باشند و برای مشتریانی هستند که

به دنبال قطعات ارزان قیمت میباشند و از نظر کیفی وضعیت مناسبی ندارند.